Взяти кредит

Кредит на 8 тижнів з оплатою щотижня

Сума кредиту 0 грн.
0
0
Термiн кредиту
Повернути до:
Реальна річна процентна ставка:
0%
Періодичний платіж:
0 грн.
Повертаєте:
0 грн.

Попередження про можливі наслідки згідно із законодавством України для споживачів у разі користування фінансовою послугою ТОВ «БІЗПОЗИКА»

  • при отриманні споживчого кредиту у ТОВ «БІЗПОЗИКА» (далі – Кредитодавець) у споживача (позичальника) виникають витрати у вигляді процентів та комісій за послуги Кредитодавця згідно з умовами договору про надання кредиту та вимог законодавства України;
  • у разі невиконання позичальником обов’язків згідно з договором про надання кредиту, уключаючи прострочення виконання зобов’язань зі сплати платежів до позичальника можуть бути застосовані штрафні санкції згідно з умовами договору про надання кредиту, а саме:

штраф за кожний випадок прострочення строків сплат на початок наступного дня після дня обов’язкового платежу, визначеного графіком платежів, у розмірах: 1) У разі прострочки на 1 день, розмір штрафу встановлюється в розмірі – 10% від загальної суми простроченої заборгованості. 2) У разі прострочки на 2 дні, розмір штрафу встановлюється в розмірі – 20% від загальної суми простроченої заборгованості. 3) У разі прострочки на 3 дні, розмір штрафу встановлюється в розмірі – 30% від загальної суми простроченої заборгованості. Розмір кожного окремого штрафу в залежності від наявної загальної суми прострочених платежів починаючи з 4 дня заборгованості визначається умовами Договору.

  • порушення виконання позичальником зобов’язання щодо повернення кредиту за договором про надання кредиту може вплинути на кредитну історію та ускладнити отримання споживчого кредиту надалі;
  • Кредитодавцю забороняється вимагати від споживача (позичальника) придбання будь-яких товарів чи послуг від Кредитодавця або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання споживчого кредиту;
  • споживач для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ;
  • Кредитодавець має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів про надання кредиту тільки за згодою сторін;
  • споживач може відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації;
  • можливі витрати на сплату споживачем платежів за користування споживчим кредитом залежать від обраного споживачем способу сплати;
  • ініціювання споживачем продовження (лонгації, пролонгації) строку погашення споживчого кредиту (строку виконання грошового зобов’язання)/строку кредитування/строку дії договору про споживчий кредит умовами договору про надання кредиту не передбачається.